Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe

PDFMPZP Staniszcze Małe ogłoszenie o wyłożeniu.pdf
PDFPrognoza OOŚ do mpzp Staniszcze Małe - TEKST do wyłożenia.pdf
PDFPrognoza OOŚ stan istniejacy etap wyłożenia.pdf
PDFPrognoza OOŚ stan prognozowany etap wyłożenia.pdf
PDFRysunek mpzp Staniszcze Małe etap wyłożenia.pdf
PDFUchwała mpzp Staniszcze Małe etap wyłożenia.pdf
PDFUzasadnienie do mpzp Staniszcze Małe etap wyłożenia.pdf

Wersja XML