Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składanie pism do urzędu

W związku z ograniczeniem bezpośredniego dostępu do Urzędu prosimy o wkładanie wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem do skrzynki znajdującej się przy wejściu do urzędu. Pisma i wnioski zawierające więcej niż 1 stronę proszę składać w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.

Wersja XML