Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Dzieci uczą rodziców"

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców".

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i
zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

W ramach akcji każdego miesiąca zgłoszone placówki będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi
(konspekt zajęć + prezentację multimedialną).

Pierwsza lekcja w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców" odbędzie się 8 listopada 2019 roku. Materiały dydaktyczne do pobrania będą od 6 listopada.

Szczegóły na stronie https://edu.crl.org.pl/#

Brak opisu obrazka

Wersja XML