Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ranking Wspólnoty

W czasopiśmie samorządowym Wspólnota opublikowany został najnowszy ranking dotyczący zamożności samorządów. Ranking podzielony jest na kilka sekcji, które zawierają porównania poszczególne województw, miast i wsi. W zestawieniu, za 2018r. Kolonowskie z zamożnością per capita wynoszącą 2952,19 zł zajęło w kategorii miast 345 miejsce na 597 miast lokując się tym samym na 11 pozycji w województwie.

Wersja XML