Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla Gminy

22 500 zł otrzymała Gmina Kolonowskie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Umowa w tym zakresie została podpisana w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w piątek 31 maja 2019 r. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to nowy program rządowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Program wsparcia na 2019 r. składa się z trzech części: Opieka, Dom i Asystencja.

Brak opisu obrazka

Wersja XML