Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabiegi ochronne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach informuje o planowanych zabiegach ograniczania liczebności populacji szkodliwych
owadów leśnych. Szczegóły w załączniku: PDF22364_Zawiadomienie o zabiegach - Wojewoda Opolski (1).pdf

Wersja XML