Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania

W załączeniu informacja o wszczęciu postępowania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z drogi powiatowej w m. Staniszcze Małe: PDFInformacja

Wersja XML