Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia zawodowe

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje projekty w ramach funduszy unijnych i prowadzi obecnie rekrutację na darmowe szkolenia dla osób chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zarówno pracujące jak i bezrobotne. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zamieszkują teren gmin słabo zaludnionych Opolszczyzny. Szczegóły w załącznikach: DOCINFORMACJA O BEZPŁATNYM SZKOLENIU elektryk.doc DOC1. formularz_zgloszeniowy-do_projektu-nowe_kwalifikacje-wieksze_mozliwosci - Elektryk.doc

Wersja XML