Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo

Na terenie Gminy Kolonowskie panują trudne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. Powodem tego jest niska jakość bonitacyjna gleb.

Struktura użytkowania tych gruntów przedstawia się w następujący sposób:

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego w 2010 r. spisu rolnego na terenie gminy Kolonowskie istnieje 708 gospodarstw rolnych, z czego 288 prowadzi działalność rolniczą. Większość z nich stanowią gospodarstwa o wielkości do 15 ha.

Wersja XML