Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22 stycznia 2016

INFORMACJA

W załączeniu pismo Pana Marszałka Andrzeja Buły wraz z załącznikami, dotyczące realizowanych przez Samorząd Województwa trzech projektów w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”: PDFPismo Pana Marszałka Andrzeja Buły.pdf DOCXProjekt WAŻKA.docx DOCXProjekt TRZMIEL.docx DOCXProjekt BIO.docx.

 

Wersja XML