Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

23 października 2015

ODBIÓR POPIOŁU I ODPADÓW ZIELONYCH W LISTOPADZIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Związek Międzygminny „Czysty Region” w okresie przejściowym, tzn. od 01 listopada do 30 listopada będzie prowadzić zarówno zbiórkę popiołu jak i odpadów zielonych. Odpady te prosimy wystawiać zgodnie z harmonogramem odbioru popiołu, w pojemniku brązowym. Natomiast jeżeli posiadają Państwo jednocześnie odpady zielone i popiół to popiół należy umieścić w pojemniku brązowym, a odpady zielone w workach.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że odpady zbierane selektywnie nie wolno mieszać ze sobą (tj. popiół nie może być w jednym pojemniku z odpadami zielonymi).

Wersja XML