Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11 września 2015

PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przesyła wzory urzędowych fomularzy wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym oraz osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Szczegóły w załącznikach: PDFWIS-Og-071-1-15.pdf PDFPPPR.pdf
PDFPPF.pdf

Wersja XML