Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26 marca 2015

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PZERII

24 marca br. 76 członków Koła PZERiI w Kolonowskiem spotkało się na zebraniu spawozdawczym. Uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Strzelcach Opolskich Stanisław Dłutowski oraz z-ca przewodniczacego - Jan Kowalczyk.

Zebranych powitała przewodnicząca koła. Minutą ciszy uczczono pamięc zmarłych członków związku. Uroczystego wręczenia legitymacji 3 nowym członkom koła - Zdzisławie Kordeczko, Rucie Prus i Franciszkolwi Bok dokonał przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Strzelcach Opolskich. Na dzień 24 marca 2015.koło liczy zatem 122 członków.

Sprawozdanie z działalności koła za rok 2014 przedstawiła Krystyna Koziołek - sekretarz koła. Uwzględniono w nim nie tylko realizację planu pracy w 4 blokach tematycznych,ale rownież udział członków w imprezach organizowanych w ramach projektu ASOS pod nazwą "Czas nas łączy, wiek nie dzieli".

Koło współpracuje z innymi organizacjami z terenu gminy, m.in. Klubem Seniora, Kołem DFK. Nawiązano również kontakt z emerytami z Belotina, których - wspólnie z Klubem Seniora - gościliśmy w listopadzie na zabawie adrzejkowej.

Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. i planu pracy na 2015 r. przewodniczący Oddziału Rejonowego w Strzelcach Opolskich udzielił Zarządowi Koła absolutorium.

W dyskusji wyjaśniona została sprawa, dlaczego Związek zrezygnował z przydziału darów oraz kto i gdzie może otrzymac Opolska Kartę Rodziny i Seniora oraz jakie korzyści płyną z jej posiadania. Zebranie zakończyła prezentacja środków leczniczych z aloesu.
Wersja XML