Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9 grudnia 2014

BUDOWA ZAKOŃCZONA!

W dniu 8 grudnia odebrano budynek gospodarczy przy zabytkowej chacie, wybudowany w ramach projektu pt. „Lokalne muzea pod wspólnym dachem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem inwentaryzacji zebranych w zabytkowej chacie eksponatów oraz tych, które docelowo znajdą się w nowym obiekcie. Będą to głównie maszyny i urządzenia rolnicze.

Na przyszły rok zaplanowano otwarcie ekspozycji zarówno po polskiej stronie, jak i u naszych partnerów w czeskim Belotinie, gdzie również powstaje budynek wystawienniczy oraz szereg działań promocyjnych, mających na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej obu gmin.

W związku z planowanym uruchomieniem nowej ekspozycji, zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają zabytkowe maszyny i narzędzia rolnicze i chcieliby je przekazać do lokalnego muzeum, o kontakt z p. Gerardem Mańczyk, tel. 506 483 544.

Wersja XML