Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2 października 2014

MIEJSCA POSTOJOWE PRZY KOŚCIELE

2 października 2014 dokonano odbioru inwestycji polegającej na utwardzeniu miejsc postojowych przy zabytkowym kościele w Staniszczach Wielkich. Teren, który został utwardzony, użyczyła na ten cel gminie Kolonowskie parafia. Teren został utwardzony kostką betonową zwykłą i ażurową, dzięki czemu ułatwiony będzie odpływ wody. Inwestycję realizowała firma „BRUK KOMPLEX” Łukasz Sitek,ul. Niwska 27/B, 42-283 Boronów, cena oferty brutto: 142 964,46 zł.

Wersja XML