Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

17 czerwca 2014

NAGRODY I STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W DZIEDZINIE EDUKACJI

Na stronie internetowej www.umwo.opole.pl dostępne są regulaminy i wzory wniosków o:

Wnioski o nagrody i stypendia należy składać w terminie do 05 lipca 2014 r. w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole ul. Piastowska 14. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Pismo dot. stypendiów w załączniku: 

Wersja XML