Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

21 października 2013

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W załączeniu Stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: wdrażania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz niezbędnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach: 

Wersja XML