Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 września 2013

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. W ramach projektu oferowane jest szerokie i profesjonalne wsparcie dla dwóch tysięcy osób z niepełnosprawnością z całego kraju, zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców) oraz dla tysiąca osób z ich otoczenia, przy wykorzystaniu potencjału Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

Szczegóły w załączniku: 

Wersja XML