Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4 marca 2013

UWAGA MIESZKAŃCY- BARDZO WAŻNE !!!

W związku z licznymi zapytaniami informujemy: mieszkańcy Gminy Kolonowskie , którzy mają zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych powinni je wypowiadać.

Nie dotyczy to umów z „KGK” Kanalizacja Gminy Kolonowskie sp. z o.o. 47 – 110 Kolonowskie, ul. Kolejowa 8, ze względu na treść oświadczenia spółki zawartego w rozliczeniu wody i ścieków.

Przykładowa treść wypowiedzenia - w załączniku: DOCwypowiedzenie.doc

Wersja XML