Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25 lutego 2013

PERŁA ROKU 2013 - OSTATNI TYDZIEŃ GŁOSOWANIA!

Już po raz kolejny tygodnik "Strzelec Opolski" ogłosił plebiscyt "Perła Roku". Kandydatkę do Perły Roku może zgłosić osoba prywatna, instytucja pożytku publicznego, rada miejska lub gminna, organizacja społeczna, stowarzyszenie, nieformalne ugrupowania. W tegorocznej edycji naszą gminę reprezentować będą dwie przebojowe Panie: Barbara Musioł ze Staniszcz Małych oraz Janina Urbańczyk - sołtys Spóroka.

 
Pani Barbara Musioł jest jednym z najaktywniej działających społecznie mieszkańców Staniszcz Małych i wieloletnią liderką Stowarzyszenia Odnowy Wsi Staniszcze Małe. Dzięki jej inicjatywom w miejscowości ma miejsce wiele imprez kulturalnych i sportowych (m. in. Bieg o Puchar Stoczka, Noc Świętojańska, akcje dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych, zajęcia sportowe dla mieszkańców, zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży). P. Barbara zaangażowana była w budowę placów zabaw dla dzieci, m. in. z jej inicjatywy powstała siłownia zewnętrzna. Dzięki staraniom p. Barbary Musioł urządzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, której punktem końcowym jest teren przy CAW (uatrakcyjniony dodatkowo przez powstanie siłowni zewnętrznej).
 
Pani Barbara Musioł - osoba niezwykle aktywna i charyzmatyczna – swoim przykładem sprawia, że wielu mieszkańców angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. 
 
Pani Janina Urbańczyk - sołtys Spóroka - swoją funkcję pełni już trzecią kadencję. Zasłynęła dzięki organizacji licznych wycieczek pielgrzymkowo-krajoznawczych dla mieszkańców. Dzięki jej staraniom udało się sfinalizować remont kapliczki przy ul. Guzneta Od samego początku była członkiem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórok, aktywnie działa także w Związku Śląskich Kobiet Wiejskich. Jej działaniom wieś zawdzięcza integrację i aktywną współpracę pomiędzy organizacjami. Pani Janina Urbańczyk stara się, aby w Spóroku miało miejsce jak najwięcej imprez kulturalnych.
 
W wolnych chwilach p. Janina pisze wierszyki o wiosce; to ona stworzyła większość piosenek do zbioru "Cały Spórok śpiewa z nami". Janina Urbańczyk to osoba otwarta na potrzeby ludzi i chętna do wszelakiej pomocy.
 
NASZE PERŁY MOŻEMY WYBIERAĆ, WYSYŁAJĄC SMS-Y ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ZAMIESZCZONĄ POD ZDJĘCIAMI KANDYDATEK. ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!
Wersja XML