Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont boiska w Spóroku oraz budowa trybun na stadionie Unii Kolonowskie

Tytuł projektu:
Remont boiska w Spóroku oraz budowa trybun na stadionie Unii Kolonowskie.

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
Celem operacji jest poprawa stanu technicznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług na obiektach sportowo-rekreacyjnych poprzez remont boiska w Spóroku oraz budowę trybun na stadionie Unii Kolonowskie. Realizacja operacji przyczynia się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości oraz pobudzenia aktywności mieszkańców. W ramach operacji na stadionie Unii Kolonowskie wybudowano trybuny na 204 miejsca, natomiast w Spóroku wykonano nowy trawnik dywanowy, ustawiono bramki piłkarskie oraz piłkochwyty, zakupiono wózek zraszający Rollcar T-V oraz miniciągnik do koszenia trawy.

Projekt realizowany od września 2011 do października 2012.

Wartość projektu:

Koszty całkowite:
322 542,80 PLN

Koszty kwalifikowalne:
262 484,86 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 75%
196 863,64 PLN

Wersja XML