Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3 października 2012

AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE

Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Od dnia 01.05.2012 r. do 30.09.2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem  realizował  projekt  pn. "AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE",  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w ramach projektu objętych było 6 osób z terenu gminy Kolonowskie, w tym 6 kobiet. Były to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
W ramach wsparcia projektowego uczestnicy projektu zostali objęci następującymi formami wsparcia:

1. DORADZTWO ZAWODOWE  GRUPOWE I INDYWIDUALNE
2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUPOWE I INDYWIDUALNE .
3. SZKOLENIE  W ZAKRESIE WIZAŻU, KREOWANIA WIZERUNKU WŁASNEGO, ZASAD  WIZAŻU I STYLIZACJI ORAZ ETYKIETY NA CO DZIEŃ I W MIEJSCU PRACY
4. KURS  SPRZEDAWCY Z OBSŁUGA KASY FISKALNEJ.
5. KURS OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Z PROGRAMEM SUBIEKT.
6. KURS MASAŻU KLASYCZNEGO I RELAKSACYJNEGO.
7. KURS KOSMETYKI KOLOROWEJ I PIELĘGNACYJNEJ.

Poprzez udział w projekcie uczestnicy  zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności  niezbędne do aktywnego poruszania się po rynku pracy i osiągnięcia celu związanego ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia m.in. poprzez zbudowanie poczucia własnej wartości i poprawy samooceny,  zmianę uczestników w podejściu do własnego wyglądu oraz zmianę świadomości w zakresie znaczenia kreowania wizerunku i umiejętności autoprezentacji. Ponadto beneficjenci zostali przygotowani do wykonywania zawodu sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych, nabyli umiejętności samodzielnej pracy z komputerem w środowisku Windows i programami wchodzącymi w skład pakietu Office, wraz z umiejętnością wykorzystania funkcji Internetu, obsługi poczty elektronicznej,  komunikatorów internetowych, usług elektronicznych, wyszukiwania informacji oraz obsługa programu SUBIEKT, służącego prowadzeniu i ewidencji sprzedaży, wykorzystywanego w placówkach handlowych. Uczestnicy projektu zostali  również wyposażeni w umiejętność wykonywania masażu klasycznego i relaksacyjnego oraz w umiejętność samodzielnego i profesjonalnego wykonywania makijażu oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, w oparciu o wiedzę z zakresu wizażu i kosmetologii. Umiejętność  umożliwi podjęcie pracy w drogeriach, perfumeriach, sklepach kosmetycznych.

W dniu 27.09.2012r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt z udziałem Burmistrza Kolonowskiego - Norberta Kostona, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolonowskiem – Franciszka Klimasa, beneficjentów projektu oraz pracowników  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, którzy zajmowali się realizacją projektu.

Podczas konferencji omówione zostały wszystkie działania w ramach projektu, następnie Burmistrz Kolonowskiego wręczył uczestnikom projektu zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych form wsparcia. Uczestniczki projektu wykazywały zadowolenie z udziału w projekcie i podkreślały przydatność udzielonego wsparcia w znalezieniu się na obecnym rynku pracy.

Wersja XML