Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

21 sierpnia 2012

CYSTERSI NA SZLAKU...

Brak opisu obrazka Dziś, 21 sierpnia, Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem odwiedzili najprawdziwsi Cystersi z Jemielnicy! Ubrani w habity, w ramach rajdu po powiecie strzeleckim, promowali jemielnicki klasztor i wiele innych atrakcji gminy.

Brak opisu obrazka W ostatnim czasie, w ramach jednego z projektów, realizowanych na terenie gminy Jemielnica, powstał Punkt Informacji Turytycznej i wydano materiały promocyjne. Prowadzone są także działania, mające na celu zapoznanie z atrakcjami szlaku cysterskiego. W ramach tych działań zorganizowany został rajd rowerowy (w tym roku swoim zasięgiem obejmie teren powiatu strzeleckigo), podczas którego Cystersi odwiedzili Kolonowskie.

Wersja XML