Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie etap III i IV

W ramach RPO na lata 2007-2013 zrealizowano inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie etap III i IV”, a to:

Łączny koszt inwestycji wyniósł: 9 464 379,50 zł, z czego:

Inwestycja realizowana była w następujących miejscowościach:

Wersja XML