Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Opieki Caritas Kolonowskie

Podstawowym celem działania Stacji jest wydłużenie do maksimum pobytu pacjenta w domu. Stacje sprawują opiekę pielęgniarską i paliatywną nad osobami w terminalnym okresie choroby.

Współpracując z MGOPS pomagają w zabezpieczaniu opieki socjalnej. Stacje współpracują z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej oraz parafiami.

Również sprawują opiekę nad chorymi z zakresu opieki długoterminowej. Opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta sprawowana jest we współpracy z lekarzem rodzinnym.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji.

Główne zadania pielęgniarskiej opieki długoterminowej to:

Stacja czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 15.00. W pozostałych godzinach praca w domu chorego.

W soboty i niedziele pielęgniarki wykonują zabiegi w domu chorego, na podstawie zleceń lekarskich.
 

Nazwiska personelu :

mgr Ściupider Beata
Wieczorek Iwona

Kontakt :

SOC Kolonowskie
Ul. Leśna 11
47-110 Kolonowskie
Tel/fax. 77/ 462 02 15

Gabinet Rehabilitacyjny

Rehabilitanci świadczą usługi ambulatoryjne w zakresie:

1. Świadczenia z zakresu kinezyterapii:

2. Świadczenia z zakresu fizykoterapii:

3. Świadczenia z zakresu światłolecznictwa:

4. Świadczenia z zakresu elektrolecznictwa:

Godziny pracy:

poniedziałek - wtorek od 7.00 do 18.00
środa, czwartek, piątek od 7.00 do 17.00

Pracownicy :

mgr Brygida Czaja
mgr Kinga Ploch

GR Kolonowskie
Ul. Leśna 11
47-110 Kolonowskie
Tel. 600478370

Wersja XML