Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkolaki z Kolonowskiego

Brak opisu obrazka

 

Przedszkolaki z Kolonowskiego to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Nauka języka obcego we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy w ilości 4 godzin tygodniowo.

Wydłużenie godzin pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o:
1 godz. w Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich i Staniszczach Małych
3 godz. w Fosowskiem

Planowane jest również zorganizowanie Akcji letniej polegającej na otwarciu jednego oddziału przedszkola w okresie lipiec-sierpień w wymiarze 9 godzin.

W sumie w prokekcie uczestniczy 78 dzieci z terenu gminy Kolonowskie.
- w Kolonowskiem 29 dzieci
- w Staniszczach Wielkich 20 dzieci
- w Staniszczach Małych 13 dzieci
- w Fosowskiem 16 dzieci

Całkowity koszt projektu zamyka się w kwocie 150 000,00 pln z czego 147 750,00 pln to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wersja XML