Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spórok

Spórok jest najmniejszą miejscowością w gminie Kolonowskie i liczy 667 mieszkańców. Osada została założona w 1776 roku przez ówczesnego urzędnika hrabiowskiego - Carmera, stąd jej pierwotna nazwa - Carmerau.
Spórok.jpeg
Ciekawostką może być fakt, że w przeszłości przez wioskę przebiegała granica pomiędzy dwoma powiatami - starsza część Spóroka należała do powiatu opolskiego, a nowsza - do strzeleckiego Dominującą rolę w gospodarce Spóroka odgrywa rolnictwo.

Wersja XML