Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

15 listopada 2011

KONTROLA PODATKOWA

Informujemy, że począwszy od 2012 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie będą przeprowadzali kontrole podatkowe, mające na celu ustalanie zgodności danych dotyczących wielkości domów mieszkalnych oraz gospodarczych ze składanymi informacjami podatkowymi.

Kontrole będą przeprowadzane losowo. Docelowo stworzony zostanie system nadzoru mający na celu docieranie do kolejnych podatników.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność informacji ze stanem faktycznym, podatnika spotkają następujące konsekwencje:

Zachęcam podatników, których sprawa dotyczy do składania korekt do końca grudnia 2011 r.

Jak wypełniać prawidłowo informację podatkową?

Do powierzchni budynków nie wliczamy balkonów i tarasów niezabudowanych

Wiaty, altany, silosy, garaże, blaszane, szopy drewniane nietrwale związane z gruntem nie są budynkami tylko budowlami. Budowle podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie obowiązujące stawki :

Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji lub korekty do deklaracji służą pracownicy UMiG w Kolonowskiem - pokój nr 13, tel. 77 46 11 140 w. 33 w godzinach od 7 do 15 od wtorku do piątku oraz w poniedziałki od 8 do 16.

Wersja XML