Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26 października 2011

PAŹDZIERNIK OBFITUJĄCY W JUBILEUSZE!

Brak opisu obrazka Tegoroczna jesień obfituje w Gminie Kolonowskie w jubileusze. W dniu 14 października 50 rocznicę ślubu obchodzili państwo Adelajda i Józef Czupałowie, mieszkańcy Staniszcz Wielkich. Pan Czupała przez 40 lat pracował w Hucie Małapanew, natomiast pani Czupała 35 lat pracowała jako kucharka w przedszkolu w Kolonowskiem. Jubilaci wychowali 4 dzieci, doczekali się 10 wnuków i 1 prawnuczkę.

Brak opisu obrazka Rownież 14 października 50 rocznicę ślubu obchodzili państwo Łucja i Leon Puzikowie ze Staniszcz Małych. Pan Puzik pracował przez 45 lat jako konwojent w PSS w Opolu. Pani Puzik zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, których mieli 5. Doczekali się 10 wnuków i 1 prawnuka.

Brak opisu obrazka W dniu 17 października 50 rocznicę ślubu obchodzili państwo Maria i Rajmund Kowol oraz Elżbieta i Jerzy Ptok, mieszkańcy Staniszcz Wielkich. Pan Kowol przez 37 lat pracował w Hucie Małapanew, natomiast pani Kowol zajmowała się domem. Brak opisu obrazka Wspólnie wychowali 3 córki i doczekali się 6 wnuków. Pan Ptok przez 40 lat pracował w hucie Zawadzkie, natomiast pani Ptok pracowała w PKP. Jubilaci wspólnie wychowali 3 dzieci i doczekali się 5 wnuków i 1 wnuczki.

Brak opisu obrazka 21 października 50 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Adelajda i Karol Thomowie. Pan Thoma pracował w Zakładzie Energetycznym, natomiast pani Thoma pracowała w Zakładzie Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Opolu – składnica drewna w Fosowskiem. Jubilaci wspólnie wychowali 4 dzieci i doczekali się 9 wnuków

Brak opisu obrazka Tego samego dnia 90. rocznicę urodzin obchodził pan Jan Gonsior. Pracował w Hucie Małapanew w Ozimku. Wspólnie z żoną Anną wychowali 5 dzieci, doczekali się 10 wnuków i 10 prawnuków. Pan Gonsior 6 lat spędził w niewoli rosyjskiej, lecz mimo to jest osobą uśmiechniętą i pogodną.

Brak opisu obrazka Również 21 października państwo Róża i Karol Ziaja z Kolonowskiego obchodzili 50. rocznicę ślubu. Wychowali 3. dzieci, doczekali się 3 wnuczek i 4 wnuków. Pan Karol całe życie przepracował w zawodzie hutnika: 14 lat w hucie w Ozimku i 28 lat w hucie w Zawadzkiem. Pani Róża również pracowała zawodowo, między innymi w Domu Pomocy Społecznej w Kątach i w nasycalni drewna w Kolonowskiem. Ich receptą na długie pożycie małżeńskie jest wyrozumiałość małżeńska.

Brak opisu obrazka W dniu 26 października 50 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Łucja i Jerzy Kampa z Kolonowskiego. Wychowali 2 dzieci doczekali się 2 wnuków i 2 wnuczek. Pani Łucja większość pracy zawodowej wykonywała w GS w Kolonowskiem, natomiast Pan Jerzy Kampa był długoletnim pracownikiem PKP - maszynistą.

Wszystkim Jubilatom życzenia dalszych wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu składa Burmistrz Kolonowskiego pan Norbert Koston, Sekretarz Gminy pan Konrad Wacławczyk oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem


 

Wersja XML