Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20 lipca 2011

NOWY PLAN DZIANIA KSOW

Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Opolskiego rozpoczął proces budowy nowego Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.

Sekretariat zaprasza do włączenia się w proces budowania planu działania KSOW na kolejny okres poprzez zgłaszanie propozycji zadań, których realizacja przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich w skali całego województwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich regiony zobligowane są do przekazania zatwierdzonych planów do 30 września br., stąd zwracam się z prośbą o przekazanie propozycji zadań do planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia br. (decyduje data wpływu do sekretariatu Regionalnego KSOW) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Beata Frydel z Sekretariatu
Regionalnego KSOW (tel. 77 44 82 122, fax. 77 44 82 120,
)

W załączeniu pismo oraz wzór formularza zgłoszeniowego i wzór szacunkowego kosztorysu: XLSSzacunkowy kosztorys przedsięwzięcia.xls, DOCwzór formularza zgłoszeniowego.doc, PDFpismo partnerzy.pdf

Wersja XML