Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4 lutego 2011

POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY CIĄG DALSZY

Brak opisu obrazka Stosunkowo niedawno Gmina Kolonowskie zakończyła realizację projektu pn. "Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi", a już rozpoczęła się realizacja kolejnego - "Razem poprzez przyrodę i tradycje".

Tym razem projekt ukierunkowany jest na współpracę szkół z obu regionów i - jak sama nazwa wskazuje - teamtycznie związany jest z tradycją i przyrodą partnerskich obszarów.

W zasadzie realizacja projektu rozpoczęła się już we wrześniu 2010 roku, ale dopiero w tym miesiącu, a ściśle rzecz biorąc 2 i 3 lutego, zrealizowane zostały dwa pierwsze, duże działania projektowe.

2 lutego dzieci i młodzież z Czech, wraz z opiekunami, wzięli udział w "Polsko-czeskim festiwalu piosenki ludowej" (relacja w osobnym artykule), natomiast 3 lutego odwiedzili Górę Św. Anny.

Brak opisu obrazka Wizyta na Górze Św. Anny nie była przypadkowa. Jednym z działań projektowych jest bowiem wykonanie multimedialnej encyklopedii przyrody, ze szczególnym naciskiem na stworzenie rozdziału o ptakach naszego regionu. A w oddziale Muzeum Śląska Opolskiego, które znajduje się na Górze Św. Anny, przeprowadzane są lekcje przyrodnicze nt. ptaków właśnie, połączone z ich obrączkowaniem.

W lekcji przyrodniczej wzięła udział ta czeska część grupy, która będzie przygotowywać wspomnianą encyklopedię oraz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe - Spórok, których zadaniem jest obserwacja ptaków. Druga część Czechów zwiedzała w tym czasie klasztor franciszkanów.

Poza efektem ściśle dydaktycznym wizyty grupy czeskiej nawiązała się na pewno nić porozumienia pomiędzy uczniami. Dowodem na to niech będzie fakt, iż częścćgrupy polskiej zadeklarowała chęć natychmiastowego wyjazdu do Czech, razem z grupą z partnerskich szkół projektu:)

Wersja XML