Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 września 2010

Brak opisu obrazkaKOLONOWSKIE NAJLEPSZE W WOJEWÓDZTWIE!

W dniu 28 września, w Krakowie, odbyło się seminarium i regionalna gala rankingu  Gazety Prawnej "Europejska Gmina Europejskie Miasto 2010", dotyczące województw: małopolskiego, śląskiego, świetokrzyskiego i opolskiego. Już po raz drugi Gmina Kolonowskie została sklasyfikowana bardzo wysoko. W tegorocznej edycji Kolonowskie uplasowało się na pierwszej pozycji w województwie opolskim.

W rankingu Gazety Prawnej oceniane są te samorządy, które mogą się poszczycić największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Dotyczy to zarówno projektów realizowanych przez same samorządy, jak i tych, których beneficjentami są przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne, działające na terenie poszczególnych gmin.

Ranking obejmuje zarówno środki „stare”, jak i „nowe” (z budżetu UE na lata 2007-2013). Aby zostać wysoko sklasyfikowanym w rankingu nie wystarczy zrealizować jednego dużego projektu. Do wyliczenia punktacji użyte zostały bowiem wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców.

Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r.

Wersja XML