Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5 grudnia 2009

POMOC DLA POGORZELCÓW
W związku z ogromnym nieszczęściem (pożarem domu), które dotknęło jedną z rodzin naszej gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem uruchomił specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. Zostaną one przekazane poszkodowanym.

Nr konta 35 8909 1016 2001 0005 9910 0003
Bank Spółdzielczy Zawadzkie, O/Kolonowskie
z dopiskiem: "Pomoc dla pogorzelców ze Spóroka"

Wersja XML