Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1 lutego 2012

DOWIEDZIELI SIĘ O NOWYCH MOŻLIWOŚCIACH

Brak opisu obrazka 27 stycznia, w sali przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolonowskiem, przedsiębiorcy oraz potencjalni przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się, skąd wziąć środki na założenie lub rozwinięcie działalności. Konsultacje były możliwe dzięki wizycie pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, LPI w Strzelcach Opolskich organizuje konsultacje "w terenie". Piątkowe spotkanie było pierwszym tego typu na terenie Gminy Kolonowskie. Wzięły w nim udział 3 osoby, przy czym jedna była zainteresowana założeniem działalności, a dwie - jej rozwinięciem. Uczestnicy konsultacji zostali wyczerpująco poinformowani o możliwościach pozyskania środków, tj. o tym, z jakich programów, w jakiej wysokości oraz na co mogą być one przeznaczone.

Kolejne spotkanie wyznaczono na 24 lutego, przy czym tym razem odbędzie się ono w godzinach popołudniowych (13.00-16.00), co zapewne wpłynie na większe zainteresowanie konsultacjami. Już teraz ZAPRASZAMY!

Wersja XML