Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społecznie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zainteresowani mogą zgłaszać do projektu uwagi i wnioski w terminie do 13 września 2021 r.

Szczegóły w załącznikach: DOCXprojekt uchwały antysmog.sejmiku podleg. konsult. i opin..docx DOCXObwieszczenie - o konsultacjach projektu uchwały antysmogowej.docx DOCformularz-zgłaszania-uwag-uchwała antysmogowa.doc

Wersja XML