Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport nt. sprzedaży alkoholu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem informuje, że na terenie Gminy Kolonowskie zostało przeprowadzone terenowe szkolenie sprzedawców detalicznych w punktach sprzedaży tj. na terenie sklepu.

W każdym z wyznaczonych punktów zrealizowano 3 różne usługi:

W załączeniu raport oraz jego wyniki: PDFRaport z badania - Kolonowskie- wersja na strone www.pdf

Wersja XML