Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami

 • Koordynator do spraw dostępności - dane kontaktowe

  Koordynator do spraw dostępności Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim: wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, monitorowanie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kontakt: Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem  Konrad Wacławczyk - Sekretarz Gminy Kolonowskie/Zastępca Burmistrza Kolonowskiego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pokój 9; tel. 774611140 e-mail: sekr@kolonowskie.pl
  Data publikacji: 20-10-2020 09:03
 • Informacja dla osób niesłyszących

  Data publikacji: 06-07-2012 15:10
Wersja XML