Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna szkoła

Gmina Kolonowskie pozyskała dofinansowanie wysokości 59 999,94 zł. na zakup 27 laptopów w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Rezultatem realizowanego zadania jest zapewnienie możliwości korzystania ze zdalnej edukacji nauczycielom oraz uczniom z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie.

Brak opisu obrazka

Wersja XML