Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umiem Pływać

Brak opisu obrazka

„UMIEM PŁYWAĆ” – to program powszechnej nauki pływania współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków budżetowych Gminy Kolonowskie, a realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu.

 Głównym celem programu jest nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

W 2019 r. w programie wzięło udział 100 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Kolonowskie. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu od 13 września do 3 grudnia 2019 r. Każdy z uczniów uczestniczył w 20 lekcjach pływania, zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci uczestniczących w programie były całkowicie bezpłatne.

Brak opisu obrazka

Wersja XML