Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania: projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych. Obowiązek opracowania nowego programu ochrony powietrza wynika z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 1211). Podstawą do opracowania programu ochrony powietrza jest "Roczna oceny jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2018", wykonana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Szczegóły w załącznikach:

PDFZał. nr 1. Obwieszczenie o przystąpieniu do POP 2020.pdfPDFZaproszenie_powiat strzelecki nowy POP dla woj. op. 2020.pdf

Wersja XML