Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Razem poprzez przyrodę i tradycje

Tytuł projektu: Razem poprzez przyrodę i tradycje

Jednostka realizująca: Partner Wiodący Mikroregion Hranicko, Partnerzy Projektu Gmina Kolonowskie

Cel projektu: Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i w Czechach w zakresie rozwoju stosunków międzyludzkich, zrozumienia obyczajów społecznych i kulturalnych w sąsiednim kraju, jego zwyczajów i tradycji oraz wsparcie wychowania ekologicznego, jako środka zapobiegającego dewastacji środowiska naturalnego.

Specyficzne cele projektu to wzmocnienie świadomości ekologicznej uczniów i formowanie pozytywnego stosunku uczniów do przyrody. Pogłębianie znajomości własnych i zagranicznych tradycji, zwyczajów społecznych, zrozumienie różnic geograficznych i niuansów różniących Polskę i Czechy. Rozwój współpracy transgranicznej między przedstawicielami szkół, możliwość porównania sposobów i praktyk nauczania w poszczególnych szkołach, służące obustronnemu podniesieniu jakości metod kształcenia.

Działania:

 1. Wystawa Bożonarodzeniowa,
 2. Dzień ekologii,
 3. Publikacja „Ptaki naszej okolicy”
 4. Organizacja polsko-czeskiego festiwalu pieśni ludowych,
 5. Warsztaty wielkanocne wraz z wystawą wielkanocnych symboli i produktów,
 6. Dziecięcy Dzień Ekologii,
 7. Multimedialna encyklopedia przyrody,
 8. Bieg na orientację.

Termin realizacji: wrzesień 2010 – styczeń 2012

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 35 110,21 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 35 103,08 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
29 837,61 EUR

Wersja XML