Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program MALUCH + nie dla dzieci z gminy Kolonowskie

Od 2020r zmieniają się zasady wsparcia finansowego zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (Program MALUCH+) Dotychczas na wsparcie z zakresu dofinansowania do istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 mogły liczyć również placówki niepubliczne takie jak np. funkcjonujący w Kolonowskiem Kącik Malucha.

Od 2020 placówki takie mogą wnioskować jedynie o środki na utworzenie nowych miejsc. Koszty utrzymania dotychczasowych miejsc spadły na rodziców i udzielające wsparcia w tym zakresie gminy. W przypadku gminy Kolonowskie wiąże się to ze wzrostem wydatków w tym zakresie o kwotę ok. 12 000 zł. rocznie.

Wersja XML