Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na remont zabytku

18 listopada została podpisana umowa, której przedmiotem jest przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy Kolonowskie w wysokości 12100,00 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. św. Karola Bromeusza w Staniszczach Wielkich. Dotacja zostanie wykorzystana na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML