Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020

Burmistrz Kolonowskiego
ogłasza konsultacje
projektu „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020"

 Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działających na terenie gminy Kolonowskie, do wnoszenia uwag i opinii 

w terminie od dnia 30.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać:

PDFProjekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020.pdf
DOCFormularz zgloszenia opinii.doc

Wersja XML