Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe władze Staniszcz Wielkich

W niedzielę 10 marca 2019 r. o godz.16,00 w świetlicy przy Publicznym Przedszkolu odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Nowym Sołtysem Staniszcz Wielkich została Krystyna Bajsarowicz – Spałek, natomiast do Rady Sołeckiej weszli Joanna Smykała, Janusz Steinert, Dorota Piontek, Sabina Kałuża i Grzegorz Breguła.

Wersja XML