Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory w Sołectwach i Dzielnicy

Zgodnie ze statutami Sołectw i Dzielnicy kadencja organów jednostek pomocniczych odpowiada kadencji Rady Miejskiej. Dlatego też w najbliższym czasie obędą się wybory Rad Sołeckich i Sołtysów jak również w Przewodniczącego i członków zarządu Dzielnicy.

Zebrania wyborcze odbędą się w następujących terminach:
Sołectwa
Dzielnica

Wersja XML