Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rybacki projekt dla dinozaurów

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” realizuje projekt pod nazwą: „Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. To innowacyjne w swojej skali przedsięwzięcie w roku 2018 dotyczy podmiotów w z terenu gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.

Celem projektu jest stworzenie systemu znaku jakości dla produktów, usług i wydarzeń obszaru LGD "Kraina Dinozaurów", co jest związane ze wsparciem promocji oraz wyróżnieniem znakiem jakości „Swoje chwalimy!” produktów, usług i wydarzeń, które nawiązują do specyfiki obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. Proces tej certyfikacji składa się z kilku etapów, które określają szczegółowo dokumenty, wśród nich: regulamin przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, formularze zgłoszenia produktów, usług i wydarzeń, zasady certyfikacji. Projekty tych opracowań są do pobrania na stronach internetowych www.krainadinozaurow.pl oraz www.lgropolszczyzna.pl

Pierwszym etapem udziału w projekcie – który, finansowany z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest dla podmiotów nieodpłatny – jest wyrażenie zgody na publikację informacji o podmiocie w internetowej bazie produktów, usług i wydarzeń oraz – gdy już ruszy serwis internetowy bazy, połączony z mapą obszaru – wprowadzenie rozszerzonych danych o swojej działalności (również nieodpłatnie). Zaznaczamy, że tylko podmioty ujęte w bazie mogą uczestniczyć w konkursie przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, a w konsekwencji – mogą korzystać z działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez RLGD „Opolszczyzna”.

Wystąpienie o przyznanie znaku jakości wiąże się też ze złożeniem formularza, w którym należy opisać zgłaszany do konkursu produkt, usługę lub wydarzenie.

CO MOŻNA ZYSKAĆ NA PUBLIKACJI W BAZIE?

Podmioty ujęte w bazie będą mogły ubiegać się o przyznanie certyfikatu znaku jakości „Swoje chwalimy!” w kategoriach:

 1. produkt/ turystyczny
 2. usługa turystyczna,
 3. produkt kulinarny
 4. usługa kulinarna,
 5. produkt rękodzielniczy
 6. usługa rękodzielnicza,
 7. produkt artystyczny
 8. usługa artystyczna,
 9. produkt kulturalny,
 10. usługa kulturalna,

Jaki produkt/usługę wydarzenie certyfikować?

- są tworzone, wytwarzane, organizowane na obszarze;

- są związane i identyfikowane z obszarem;

- kojarzą się z obszarem i miejscem w jakim są wytwarzane;

- promują lub mogą promować obszar, w którym powstały, są wytwarzane, prowadzone lub realizowane;

- są inspirowane lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym;

- są wytwarzane w niemasowy sposób z surowców pochodzących co najmniej w 50% z obszaru (dotyczy tylko kategorii produktów)

- są wytwarzane zgodnie ze zrównoważonym rozwojem (zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem. Definicja zgodna z UNDP (Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)

- wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji (cechuje je wyjątkowość, rozpoznawalność i wysoka jakość);

- są ogólnie dostępne (przy czym pojęcie to oznacza: dostępność do produktu, usługi, wydarzenia dla każdego zainteresowanego, bez formalnych ograniczeń; w przypadku wydarzeń – udział w nich musi być nieodpłatny dla potencjalnych odbiorców).

Zachęcamy do kontaktu z Biurem RLGD „Opolszczyzna”: tel. 535 380 010, e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl

Wersja XML