Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Tytuł projektu:
Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Jednostka realizująca:
Gmina Kolonowskie

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum w Kolonowskiem.

Działania:
Planuje się wykonanie następujących prac:

Termin realizacji:
styczeń 2018 – wrzesień 2018

Wartość projektu dla Gminy Kolonowskie:

Całkowita wartość projektu
1 363 570,06 PLN

Koszty kwalifikowane
1 363 570,06 PLN

Wnioskowana kwota pomocy
499 999,99 PLN.

Wersja XML