Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla hodowców trzody chlewnej

W załączeniu pismo dotyczące dodatkowych wymagań dla hodowców świń, wraz z załącznikami: XLSXzał.1 dokumentacja przeglądu budynków.xlsx
DOCXulotka bioasekuracja wersja ostateczna z dnia 12.03.2018.docx PDFulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF.pdf PDFPismo PLW - ASF bioasekuracja - materiały dla hodowców świń.pdf DOCXPrzestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia z dnia 9 lutego 2018r_KW.docx XLSXzał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie.xlsx XLSXzał.7 wzór spisu świń.xlsx DOCXzał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk.docx XLSXzał.2 rejestr środków transportu.xlsx XLSXzał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń.xlsx DOCXUlotka cały kraj- wymagania dla gospodarstw.docx

Wersja XML