Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowe służby Policji

13 lutego odbyło się spotkanie z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Arkadiuszem Chętnickim. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania przez Gminę Kolonowskie środków na dodatkowe, ponadnormatywne służby na terenie gminy. Samorząd przeznaczył na ten cel 5 000 złotych. W ramach dodatkowej służby, przewidziane są patrole jak również zabezpieczanie odbywających się na terenie gminy imprez.
Brak opisu obrazka

Wersja XML